Asta och matte väntar på domaren

Annie/Rut i egen hög person ❤️

Omdöme ang de kattungar som ställdes

Assar/Albus med sin rosett

Annie/Rut och Alva med stolta mattar